Ցանցային տեսաձայնագրիչ (երեսուներկու ալիք, 5mp)

125000 դրամ / հատ
նվազագույնը՝ 1 հատ

Ցանցային տեսաձայնագրիչ (32 ալիք, 5mp)