Լարային մայր սարքեր

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................