Երաշխիք

Մենք տրամադրում ենք մեկ տարի երաշխիք մեր բոլոր սարքերի համար:

Եթե երաշխիքային ժամանակահատվածի ընթացքում Ձեր գնած սարքը փչանա, Դուք կարող եք այն ներկայացնել մեր գրասենյակ, որից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում սարքը կվերանորոգվի կամ, եթե հնարավոր չէ վերանորոգել, կփոխարինվի նույնանատիպ նոր սարքով: 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................